Ar-Ge

Projects

Ar-Ge yönetimi, bir kuruluş içindeki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini yönetme sürecini ifade eder. Ar-Ge yönetimi, kuruluşun stratejik amaç ve hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için Ar-Ge faaliyetlerinin planlanmasını, organize edilmesini ve kontrol edilmesini içerir. Bu, Ar-Ge projelerinin, bütçelerinin, zaman çizelgelerinin ve ekiplerinin yönetilmesinin yanı sıra Ar-Ge performansının ve sonuçlarının izlenmesini ve değerlendirilmesini de içerebilir. Etkili Ar-Ge yönetimi, kuruluşların yenilikçi ürün veya hizmetler geliştirmesine, operasyonel verimliliği artırmasına ve pazarda rekabet avantajını korumasına yardımcı olabilir. Ar-Ge yönetimi, proje yönetimi, teknoloji geliştirme ve fikri mülkiyet yönetimi gibi alanlarda çeşitli beceri ve uzmanlık gerektiren karmaşık ve zorlu bir süreç olabilir.