Teknolojik Atılım Yönetimi

Projects

Teknolojik atılım yönetimi, bir organizasyon içindeki yenilikçi çığır açan teknolojileri yönetme sürecini ifade eder. Bu, kuruluşun ürünlerini, hizmetlerini veya operasyonlarını iyileştirmesine yardımcı olabilecek yeni teknolojilerin belirlenmesini ve bu atılımların kuruluşun mevcut sistem ve süreçlerine uygulanması sürecini yönetmeyi içerebilir. Teknolojik atılım yönetimi, pazar araştırması, ürün geliştirme, fikri mülkiyet yönetimi ve risk değerlendirmesi dahil olmak üzere bir dizi faaliyeti içerebilir. Etkili teknolojik atılım yönetimi, kuruluşların teknolojik yenilik açısından diğerlerinden önde olmalarına, operasyonel verimliliği artırmalarına ve pazarda rekabet üstünlüğünü sürdürmelerine yardımcı olabilir. Yazılım geliştirme, biyoteknoloji ve telekomünikasyon da dahil olmak üzere birçok yüksek teknoloji endüstrisinin kritik bir bileşenidir.